Càpsules Benjamin proposa una sèrie de passatges heterogenis entorn l’obra i la figura de Benjamin. A la manera benjaminiana, es presenta com un sistema múltiple de citacions a la xarxa: amb arxius compartits amb els diferents centres Walter Benjamin del món, produccions audiovisuals de film-makers i artistes, instal•lacions d’artistes visuals, enregistraments sonors i altres propostes creatives conceptualment vinculades a Walter Benjamin i Portbou. El programa Càpsules s’anirà ampliant posteriorment.


Mosaic de cites audiovisuals amb Walter Benjamin i el seu pas per Portbou com a eix central. Films, documentals, vídeos d’artista i altres propostes visuals, algunes produïdes específicament com una Càpsula Benjamin.

Sistema d’arxius i informació compartida com un passatge benjaminià a la xarxa. Amb manuscrits, fotografies i documents facilitats per diferents centres que, a nivell internacional, salvaguarden i difonen el pensament de Walter Benjamin.

Molts han estat i són els artistes visuals interpel•lats per l’estela de Walter Benjamin i la seva mort a Portbou. Amb documents visuals, textuals i sonors específics procedents dels artistes.