Eduardo Arroyo

El paraíso de las moscas o el último suspiro de Walter Benjamin en Portbou (26-IX-1940), oli sobre tela amb 26 mosques de fusta, ferro i metall. Produït al 1999 i exposat a ARCO al mateix any.

En el ocaso de este siglo, el más rico en contradicciones e inventos, he decidido convertirme en un pintor de Historia, o, si se prefiere, de historias en plural.” Escrivia el seu autor al 1999. El primer quadre d’aquesta nova etapa de treball iniciada el 1999 és una evocació de Walter Benjamin amb un doble rostre del filòsof al damunt del paisatge de Portbou un migdia de tramuntana. Un paisatge emmarcat per una doble filera de mosques: 22 pintades a la mateixa tela i 26 fixades al marc del quadre. En el doble retrat de Benjamin, un té les ulleres intactes i l’altre, trencades. Aquestes, mostren el moment en què aquest abandona el món dels vius. Amb aquest quadre de grans dimensions, Eduardo Arroyo no va tancar el seu recordatori de Benjamin. Quatre anys després, publicà el llibre El trio calaveras (Madrid: Taurus, 2003), centrat en les figures de Benjamin, Goya i Byron. El llibre, un assaig pensat com una successió d’escenes, planteja les concomitàncies entre aquests tres creadors: l’excentricitat, el viatge i la pròpia destrucció.
Eduardo Arroyo (Madrid, 1937), un dels pintors espanyols més reconeguts i peça central de l’anomenada Nova Figuració espanyola. Exiliat a París durant el franquisme, l’exili és una constant en la seva obra, tant pictòrica com d’il·lustració i escrita.

Descarregar Documents