Ian Wallace

Room in Portbou, sèrie fotogràfica, 1996. Exposada a la Galeria dels Àngels de Barcelona el 1996.

Era l’agost de 1996. Després d’un trist acomiadament d’un estimat amic de Tolosa, vaig aturar-me un vespre a Portbou, camí de Barcelona. Vaig agafar la darrera habitació disponible de la primera pensió que vaig trobar. Vaig parar-me a Portbou, tot cercant l’escena del suïcidi de Walter Benjamin el 26 de setembre de 1940. Quan vaig obrir la finestra d’una petitíssima habitació, confiant trobar una vista oberta a la Mediterrània, em vaig trobar encarat a l’espectacle pervers d’un mur de pedra, tan sols quaranta centímetres més enllà. Era com una mena de tomba segellada, que es corresponia al meus sentiments d’aquell moment, així com al destí de Walter Benjamin. Quan vaig sentir el xiulet del tren, em vaig adonar que en el costat més llunyà de la paret hi havia la via del tren”. L’obra Room in Portbou incorpora el certificat de defunció de Walter Benjamin i d’una altra fotografia sobre la rambla de Portbou l’any 1940, amb una pila de runa al carrer en primer terme, fruit dels impactes de la Guerra Civil en alguns edificis. Ian Wallace ja havia tractat el tema de la runa en altres sèries fotogràfiques de Vancouver i especialment a Construction site, sèrie inspirada en la remoguda de terres de la Barcelona Olímpica.

Ian Wallace (nascut a Shoreham, Anglaterra, el 1943 i instal·lat a Vancouver, al Canadà) s’integra en el grup d’artistes de Vancouver que treballen les possibilitats retòriques de la fotografia. De fet, és considerat un dels creadors de la Vancouver School, que explora en les possibilitats conceptuals de la fotografia.

Link

Descarregar Documents