Càpsula Diàlegs amb l'art

Càpsula Diàlegs amb l'Art

Molts han estat i són els artistes visuals interpel•lats per l’estela de Walter Benjamin i la seva mort a Portbou. Amb documents visuals, textuals i sonors específics procedents dels artistes.