Fundación WB de Buenos Aires

Fundación Walter Benjamin. Instituto de Comunicación y Cultura Contemporánea, Buenos Aires. Centre productor de pensament i creativitat en l’àmbit de les ciències socials. Creat fa més de 10 anys, du a terme recerca, docència i accions a la comunitat. Com a resultat d’un conveni amb diferents universitats, ofereix màsters i programes de formació específica en comunicació i imatge. En paral·lel, dur a terme una tasca de difusió del pensament de Benjamin.

www.walterbenjamin.org.ar/